Niniejsza publikacja dotyczy możliwości uzyskania prawa stałego pobytu w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, opisuje wymagania, które należy spełnić wnioskując o obie formy zezwoleń, a także przywileje, jakie one oferują. Publikacja informuje także m.in. o możliwości uzyskania statusu rezydenta długoterminowego WE w innym kraju europejskim dla cudzoziemców, którzy mają taki status w Polsce. Warunki uzyskania tego statusu w innych krajach różnią się. Cudzoziemiec musi spełnić dodatkowe kryteria, np. przebywać legalnie w danym kraju albo uzyskać zezwolenie na pracę. Szczegółowych informacji na ten temat mogą udzielić Ambasady poszczególnych państw.
 

http://www.forummigracyjne.org/pl/index.php

2010-11-16


< powrót