Informator na temat polskich rozwiązań związanych z ochroną cudzoziemców. W informatorze poruszono kwestie statusu uchodźcy, pomocy socjalnej dla osób oczekujących na status uchodźcy, omówiono skutki jakie niesie dla uchodźców wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a także kwestie dotyczące pobytu tolerowanego.

http://www.batory.org.pl/

2010-02-22


< powrót