Głównym adresatem podręcznika są osoby organizujące treningi kompetencji kulturowych, w tym akulturacyjne. Nadrzędnym celem takich treningów jest pomoc w psychologicznym i społecznym funkcjonowaniu osobom przenoszącym się z jednej kultury do drugiej, w taki sposób aby w nowej kulturze poziom tego funkcjonowania był zbliżony do poziomu efektywności, jaki przejawiali oni w warunkach kultury macierzystej. Niniejsza publikacja jest wyborem ćwiczeń, wykładów, symulacji stworzonych lub zaadaptowanych na potrzeby kształcenia pracowników służb społecznych pracujących z migrantami, słuchaczy studiów podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy”. Materiały zawarte w publikacji poruszają kwestie szoku kulturowego, uchodźstwa, stereotypów, dyskryminacji, komunikacji międzykulturowej i skutecznej pomocy osobom odmiennym kulturowo.

http://szkolnictwo.pl/

2010-02-22


< powrót