Znajdziesz tu różnego rodzaju publikacje i materiały multimedialne dotyczące tematu wielokulturowości i imigracji.

Tytuł Data dodania
Spółdzielczość socjalna jako nowa forma integracji migrantów przymusowych na polskim rynku pracy, 2007 2010-02-25
Sytuacja przymusowych migrantek na polskim rynku pracy, 2008 2010-02-25
Potrzeba zmian w przepisach prawnych i praktyce ich stosowania w celu skuteczniejszej integracji uchodźców w Polsce. Krótka charakterystyka, 2007 2010-02-25
Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemców, 2009 2010-02-25
Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce, Komentarz dla praktyków, 2008 2010-02-25
Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, 2008 2010-02-25
Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców,2007 2010-02-25
Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w RP, 2007 2010-02-25
Realizacja obowiązku szkolnego przez małoletnich cudzoziemców, przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Raport z monitoringu, 2006 2010-02-25
Stosunek do obcokrajowców w Polsce, 2009 2010-02-25
Strategie przetrwania. Adaptacja ukraińskich migrantów zarobkowych do polskiej rzeczywistości instytucjonalnej, 2009 2010-02-25
Uchodźcy: Teoria i praktyka, 2008 2010-02-25
Uchodźcy w oczach mieszkańców Warszawy i Góry Kalwarii, 2008 2010-02-25
Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Druk Sejmowy Nr. 1988 ), 2007 2010-02-25
Edukacja przeciw dyskryminacji, 2008 2010-02-26
Integracja i pomoc społeczna wobec uchodźców w Polsce. Wyniki badań aktowych, 2007 2010-02-26
Informator dla uchodźców. O wybranych przepisach prawnych w Polsce, 2005 2010-02-26
Informacja dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 2010-02-26
Procedura nostryfikacji w Polsce zagranicznych świadectw szkolnych oraz maturalnych 2010-02-26
Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009 2010-02-27