Znajdziesz tu różnego rodzaju publikacje i materiały multimedialne dotyczące tematu wielokulturowości i imigracji.

Tytuł Data dodania
Poznajmy się. Różnorodność, zrozumienie, otwartość. Scenariusz warsztatu oraz materiały dla nauczycieli, 2007 2010-02-27
Pomagamy cudzoziemcom, 2008 2010-02-27
Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, 2008 2010-02-27
Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów, 2008 2010-02-27
Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce - zarys sytuacji, 2008 2010-02-27
Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii, 2008 2010-02-27
Integracja uchodźców w Polsce - w liczbach, 2008 2010-02-27
Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, 2007 2010-02-27
Muzułmanie i uchodźcy w polskiej szkole, 2008 2010-02-28
Inny uprzedmiotowiony? Jak mówić o wielokulturowości, 2008 2010-02-28
Zarządzanie różnorodnością, 2007 2010-02-28
Zapewnienie wsparcia i pomocy cudzoziemcom – ofiarom handlu ludźmi w Polsce. Analiza, ocena i rekomendacje, 2008 2010-02-28
Romowie na rynku pracy – problemy i sposoby ich rozwiązywania, 2007 2010-02-28
Tożsamość tułacza - dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów, 2008 2010-02-28
Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, 2002 2010-02-28
Warto zapytać o kulturę. Obcy, Inny, Swój, 2008 2010-02-28
Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi, Wizerunek cudzoziemców na łamach polskiej prasy,2009 2010-02-28
Białystok dla uchodźcy. Praktyczny przewodnik,2008 2010-02-28
Dać radę w Polsce– pakiet informacyjny dla cudzoziemców – obywateli Państw Trzecich, 2009 2010-03-14
Innowacyjny System Podnoszenia Umiejętności Interkulturowych Nauczycieli - Podręcznik dla nauczycieli. 2010-03-14