Znajdziesz tu różnego rodzaju publikacje i materiały multimedialne dotyczące tematu wielokulturowości i imigracji.

Tytuł Data dodania
Mniejszość Ormiańska w Polsce. Tożsamość. Ocena społeczeństwa polskiego. Relacje z nowymi imigrantami, 2005 2010-03-14
Życie codzienne na koronie stadionu – Afrykanie i Azjaci, 2008 2010-03-14
Rola języka w przeciwdziałaniu dyskryminacji, 2007 2010-03-14
Społeczność i instytucje lokalne wobec inicjatywy utworzenia ośrodka dla uchodźców, 2006 2010-03-14
Sytuacja cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce – raport z zogniskowanych wywiadów grupowych z cudzoziemcami mieszkającymi w ośrodku dla uchodźców w Czerwonym Borze, 2007 2010-03-14
Raport -Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość i pochodzenie etniczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, 2009 2010-03-14
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce, 2008 2010-03-15
Czym chata bogata…Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, 2008 2010-03-15
Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, 2005 2010-03-15
Informator dla Uchodźców o wybranych przepisach prawnych w Polsce, 2005 2010-03-15
Podręcznik dla prowadzących lekcje na temat mniejszości narodowych i etnicznych, Program edukacyjny różni-równi, 2004 2010-03-15
Dostęp do edukacji dla dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, 2007 2010-03-15
Słuchając Uchodźców. Raport o analizie potrzeb uchodźców różnej płci, wieku i pochodzenia na Węgrzech, w Polsce, na Słowacji i w Słowenii, 2005 2010-03-15
Być uchodźcą. Promocja zagadnień wieku, płci i różnorodności. 2010-03-15
UNHCR Note on Refugee Integration in Central Europe, 2009 2010-03-15
Raport „Bezpieczeństwo i porządek publiczny a integracja obywateli państw trzecich” 2010-04-18
Raport "Imigracja a problemy rodziny" 2010-04-25
Festiwal Transkaukazja , 2004,2005,2007,2009 2010-05-05
Czeczeński Wehikuł Kultury, 2007 2010-05-05
Warszawa Muzycznie zORIENTowana, 2007 2010-05-05