Znajdziesz tu różnego rodzaju publikacje i materiały multimedialne dotyczące tematu wielokulturowości i imigracji.

Tytuł Data dodania
Fundacja Inna Przestrzen, 2010 2010-05-05
Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce. Analiza danych zastanych, 2005 2010-05-05
Dostęp do opieki medycznej i psychologicznej kobiet w ciąży, matek, dzieci oraz ofiar tortur i urazów wojennych w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce. Raport z monitoringu, 2009 2010-05-05
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość i pochodzenie etniczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, 2010 2010-05-05
Country Information in Asylum Procedures. Quality as a legal requirement in the EU, 2007 2010-05-05
Status uchodźcy i zgoda na pobyt tolerowany w Polsce, 2005 2010-05-05
Klinika prawa uchodźczego i migracyjnego – organizacja i zasady funkcjonowania, 2006 2010-05-05
Praca cudzoziemców w Polsce rozwiązaniem problemów na rynku pracy, 2007 2010-05-05
Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce?, 2007 2010-05-05
Praca Ukraińców w Polsce – rekomendacje dla polityki migracyjnej, 2005 2010-05-05
Migration, a journey into poverty? A Caritas Europa study on poverty and exclusion of immigrants in Europe, 2006 2010-05-05
Integration A Process Involving All, 2007 2010-05-05
Report on detention of asylum seekers and illegally staying. Third country nationals in Poland, 2007 2010-05-05
Non-Poles on the Polish Labour Market. Problems and Challenges, 2007 2010-05-05
Policy briefing on housing for refugees and migrants in Europe, 2007 2010-05-05
‘Difference’, 2003 2010-05-05
Polskie Forum Migracyjne 2010-06-25
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć 2010-08-31
Polskie Forum Migracyjne 2010-08-31
Stowarzyszenie Emigrant 2010-08-31