Informacje

Sponsorzy i Partnerzy

Dofinansowanie prowadzenia Centrum Wielokulturowego (XII.2014-XII.2016)


Dofinansowanie pilotażu Centrum Wielokulturowego (2009-2012):

Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa oraz Biura Kultury m.st. Warszawy.