W badaniu poruszono kwestie definicji uchodźcy, postrzegania uchodźców z ośrodków, kontaktów z uchodźcam, procesu ubiegania się o status, miejsca zamieszkania uchodźców, pracy dla uchodźców, zagrożenia ze strony uchodźców oraz  prawa dla uchodźców. Ponadto przedstawiono pomysły mieszkańców na integrację.

http://www.pah.org.pl/

2010-02-22


< powrót