Kamera! Akcja! Przypominamy wydarzenie otwarcia ogrodu integracyjnego przed Rodzinną Młynarską (jedną z siedzib Wolskiego Centrum Kultury). Film jest efektem pracy uczniów warszawskich szkół, którzy brali udział w międzykulturowych warsztatach filmowych, prowadzonych przez Tinę Smerdel i Grace Matu. A sam ogródek to działanie w ramach warsztatów z młodzieżą z Woli przy wsparciu warsztatowym Darii Szarejko-Worobiej i koordynatorek placówki - Ewą Żak i Małgorzatą Michałowską.
 
Projekt współfinansowany ze środków M. St. Warszawy.
 
Filmy można zobaczyć pod linkiem:
 
 
Zobaczcie jakie to miłe i otwarte na współdziałanie z mieszkańcami miejsce!

Eskalacja rosyjskiej inwazji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku spowodowała najszybciej narastający kryzys humanitarny w Europie od czasów II wojny światowej. Do tej pory, do samej tylko Warszawy przyjechało 415 000 uchodźców i uchodźczyń, z czego ponad 300 000 znalazło tu schronienie (co stanowi ponad 15 proc. dotychczasowej liczby mieszkańców miasta – dane z końca marca 2022 roku). Sytuacja ta jest ogromnym wyzwaniem logistyczno - organizacyjnym. Setki tysięcy osób i tysiące ludzi (grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje) na bieżąco organizują pomoc. Oferują ukraińskim uchodźcom gościnę w swoich domach, organizują noclegi w hostelach, pomagają w transporcie, przygotowują posiłki na dworce i do punktów recepcyjnych. Codziennie na warszawskie dworce przyjeżdżają kolejne grupy osób, głównie kobiety z dziećmi. Sytuacja, w jakiej znajdują się dzieci i młodzież, jest uzależniona od decyzji dorosłych. To dorośli decydują do jakiej szkoły pójdzie dziecko, gdzie będzie mieszkało, a w przypadku dzieci z doświadczeniem migracji – w jakim kraju. Dorośli też decydują o wojnie. Zmiana miejsca zamieszkania, szkoły, przyjaciół. Zmiana obszaru kulturowego i językowego, to duże wyzwania dla każdego. Nie można zatem zapominać o tym, co odczuwają w takiej sytuacji dzieci i młodzież.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, realnym wyzwaniom integracyjnym z jakimi mierzy się miasto Warszawa i Polska zaplanowaliśmy projekt, w którym została uwzględniona specyfika związana ze zmianą obszaru kulturowego, w jakiej znaleźli się Ukraińcy - dzieci i młodzież, a co za tym idzie - złożonego procesu adaptacyjnego (akulturacyjnego). Każde zaplanowane przez nas działanie oparte jest na elemencie integracyjnym ze społecznością polską (dzieci i młodzież polska oraz ich rodziny).


W ramach projektu planujemy przeprowadzić następujące działania:


● DZIAŁANIE 1. Kurs integracyjno-edukacyjny adaptacji psychologicznej młodzieży z nauką języka polskiego.
● DZIAŁANIE 2. Impreza kulturalno-integracyjna dla młodzieży ukraińskiej i polskiej oraz ich rodzin pt. „Improwizacje kulturowe.
● DZIAŁANIE 3. Przeprowadzenie 6 warsztatów artystycznych - warsztaty mają na celu celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, zdobycie
umiejętności z zakresu pracy lektora.
● DZIAŁANIE 3 Nagranie 4 audiobooków w profesjonalnym studio nagraniowym. Zostaną nagrane audiobooki - legenda polska (po polsku i po ukraińsku) i legenda
ukraińska (po ukraińsku i po polsku).

Projekt ma na celu promowanie integracji młodych ludzi z Ukrainy w Polsce z Polakami poprzez rozwój umiejętności innowacyjnych, kreatywnych i interpersonalnych, a także umiejętności dialogu, aby pomóc im czuć się pewnie w środowisku polskim i znaleźć wspólną płaszczyznę z rówieśnikami, rodziną, społecznością, krajem i kulturą. Celem jest także budowanie współpracy na rzecz aktywności społecznej. Projekt zakłada wspólną integrakcję młodzieży z obu krajów. Wszystkie działania będą realizowane przez zespół ekspertów z Polski i z Ukrainy.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

*You are a migrant living in Poland?
* You work or live in a multicultural environment?
* You are or your wish to be active in NGO sector?
If you have recognized yourself in these statements – we’ve got something for you. 
We would like to invite you to join the training on intercultural communication.

Due to Christmas Holidays, Multicultural Center will be closed 23-27 of December 2015 and 1-2 of January 2016 . All the other days it is open from 9:00 to 20:00.
Zebranie Rady Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Na 18 organizacji tworzących Fundację - 7 to organizacje założone przez migrantów.
Zebranie Rady Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Na 18 organizacji tworzących Fundację - 7 to organizacje założone przez migrantów.

The Multicultural Center in Warsaw starts the Incubator of Migrants Initiatives aimed at organizations and migrant communities in Warsaw. We create a space, which facilitates migrant communities’ development and self-organization in our city.

The space of the Multicultural Center is open to all non-commercial actions implemented by migrant and local communities, initiatives aiming migrants and multicultural projects. We invite you to use the space of the Center!

Page 1 of 2